Prawo w dobie cyfryzacji - cykl ogólnopolskich konferencji naukowych

Poprzednie edycje

Od 2011 roku Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii co roku organizuje konferencję naukową z cyklu "Prawo w dobie cyfryzacji" (poprzednia nazwa konferencji: "Ataki Sieciowe"). Organizowane przez nas wydarzenie na stałe zagościło w kalendarzu wszystkich miłośników prawa nowych technologii. Konferencja cieszy się dużą popularnością zarówno wśród prawników, jak i specjalistów z branży IT. Mamy również przyjemność gościć studentów i doktorantów z wielu polskich i zagranicznych uczelni.

Konferencja 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo w dobie cyfryzacji 2019" odbyła się 17 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Została ona podzielona na cztery obszary tematyczne:

  • ochrona danych osobowych i nieosobowych,
  • oszustwa i kradzieże z wykorzystaniem komputera,
  • prawo a sztuczna inteligencja
  • technologia blockchain – możliwości i ryzyka.

Czynny udział w konferencji wzięli eksperci z najwyższych centralnych i regionalnych instytucji państwowych: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratury Krajowej, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Referaty wygłosiło także 19 studentów i doktorantów z 12 polskich uczelni wyższych. Ogółem w konferencji wzięło udział 27 prelegentów oraz ok. 70 uczestników biernych. Patronat honorowy nad konferencją objęli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Nawiązaliśmy także kontakt z Wydawnictwem Beck, Wydawnictwem Wolters Kluwer i Fundacją Panoptykon, którzy udostępnili wiadomość o konferencji na swoich kanałach informacyjnych. Konferencja cieszyła się dużym rozgłosem w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Wydarzenie objęli patronatem medialnym: TVP3 Bydgoszcz, TV Toruń, Polskie Radio PiK, Gazeta Pomorska, Radio Sfera, czasopismo Cyfrowa Ekonomia i portal studentprawa.pl. Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez TVP3 Bydgoszcz oraz relacji przygotowanej przez TV Toruń.

Szczegółowe informacje na temat konferencji 2019 oraz poprzednich edycji można znaleźć na stronie archiwalnej.

Konferencja 2020

Jubileuszowa, dziesiąta edycja konferencji naukowej z cyklu „Prawo w dobie cyfryzacji” pierwotnie miała się odbyć w dniach 24-25 marca 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK, jednak ostatecznie, z uwagi na stan epidemii, została zorganizowana w formie zdalnej – w dniu 8 czerwca 2020 roku na uniwersyteckiej platformie wideokonferencyjnej BigBlueButton.

Konferencja została podzielona na cztery obszary tematyczne:

  • sztuczna inteligencja i algorytmy – zagadnienia prawne i techniczne,
  • bezpieczeństwo bankowości elektronicznej,
  • przetwarzanie danych osobowych w chmurze (cloud computing),
  • ewolucja cyberprzestępczości w ciągu ostatniej dekady.

Agenda konferencji obfitowała w wyśmienite referaty. Czynny udział w konferencji wzięli dwaj profesorowie oraz eksperci reprezentujący instytut badawczy NASK i firmę ATOS. Ponadto referaty wygłosiło 18 studentów i doktorantów z 8 polskich uczelni wyższych. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Dziekana WPiA UMK, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezydenta Miasta Torunia, Instytutu Badawczego NASK oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Organizowana przez nas konferencja cieszyła się niemałym rozgłosem w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Wydarzenie objęli patronatem medialnym: TVP3 Bydgoszcz, czasopismo Cyfrowa Ekonomia i portale infor.pl oraz studentprawa.pl. Patronami konferencji byli ponadto Fundacja Panoptykon oraz Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy.

Konferencja 2021

Z uwagi na stan epidemii Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo w dobie cyfryzacji 2021" odbyła się w formie zdalnej w czwartek 23 września 2021 r. za pośrednictwem uniwersyteckiej platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton. 

W wyniku objęcia wydarzenia patronatem Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego w programie konferencji znalazło się miejsce także i na zagadnienia związane z tą tematyką. Wzorem lat ubiegłych konferencja została podzielona na pięć bloków programowych, były to:

- Sztuczna inteligencja i algorytmy – zagadnienia prawne i techniczne;

- Przestępstwa komputerowe;

- Przetwarzanie danych osobowych;

- Wolność a Internet;

- Prawo kosmiczne.

agendzie konferencji znalazło się wiele interesujących referatów, które przyciągnęły kilkudziesięciu słuchaczy.

Do zobaczenia na kolejnej edycji konferencji!

Konferencja 2022

Dwunasta edycja OKN Prawo w dobie cyfryzacji odbyła się w formule hybrydowej w dniu 22 września 2022 r. W tej edycji konferencji zostały poruszone w szczególności takie tematy, jak:

1) sztuczna inteligencja - jej regulacje prawne oraz rozwiązania technologiczne;
 
2) prawo kosmiczne - stosunki własnościowe w kosmosie, prawne rozwiązania misji kosmicznych, możliwości Polski na arenie badaczy kosmicznych, eksploracja kosmosu;
 
3) cyfryzacja administracji - współczesne praktyki IT w administracji publicznej oraz kierunki, w jakich powinny iść rozwiązania, krytyka i pochwała rozwiązań w instytucjach państwowych;
 
4) wojna informacyjna - na przykładzie wojny na Ukrainie: sposoby działania stron konfliktu i rozwiązania prawne możliwe do zastosowania.

Agenda konferencji (dostępna tutaj) obejmowała referaty zarówno studentów i doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i prelekcje studentów i naukowców z innych polskich uczelni wyższych.

Konferencja w Toruniu