Prawo w dobie cyfryzacji - cykl ogólnopolskich konferencji naukowych

Organizatorzy

logo koła większe chyba.pngOrganizatorami cyklu konferencji "Prawo w dobie cyfryzacji" (poprzednia nazwa: "Ataki Sieciowe") są Katedra Teorii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na WPiA UMK od 2000 roku. Główne obszary zainteresowań członków Koła skupiają się na szeroko rozumianym ICT Law, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak:

  • cyberprzestępczość,
  • ochrona danych osobowych,
  • prawo własności intelektualnej,
  • prawo telekomunikacyjne.

 

Opiekunem Koła oraz kierownikiem naukowym konferencji jest dr hab. Karol Dobrzeniecki, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Państwa, ekspert w dziedzinie prawa bezpieczeństwa informacji i przestępczości komputerowej. Więcej informacji na temat opiekuna Koła tutaj.

Wieloletnim opiekunem Koła oraz patronem merytorycznym konferencji był prof. dr hab. Andrzej Adamski – konsultant ONZ i Rady Europy, wybitny specjalista w dziedzinie cyberprzestępczości i ochrony danych osobowych.

 cybercrime logo.png

Konferencja Ataki Sieciowe w 2014 r. była organizowana we współpracy z Centrum Badań nad Cyberprzestępczością działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Centrum jest pierwszą i jedyną tego typu jednostką badawczą w Polsce. Centrum zostało powołane w sierpniu 2013 roku przez Rektora UMK.

Konferencja w Toruniu